ชุดเป้าวัดระยะแบบ Prism

รายละเอียดทางเทคนิค

1. Prism มีค่าคงที่ 0 หรือ -30 มม. หรือ -34 มม.
2. เป็น Prism ทรงกลม
3. กรอบทำด้วยวัสดุพลาสติกหรือโลหะ ใส่ดวงปริซึมได้ 1 ดวง
    และปรับมุมก้มเงยได้
4. แผ่นเป้า( Single Holder ) ทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบสี มีรูป
    สามเหลี่ยมบนแผ่นเป้า เพื่อการเล็งเป้า
5. เดือย ( Adapter ) ทำด้วยโลหะฐานกลม มีระดับน้ำฟองยาว
    ด้านบนมีแกนสำหรับสวมยึดกับกรอบ ( Holder )ได้
6. ด้านล่างมีเดือยสามเส้าสำหรับสวมเข้ากับฐานเป้า (Tribrach)
7. ฐานเป้า ( Tribrach ) มีควงสามเส้า สามารถตั้งระดับได้โดยมี
    ลูกน้ำฟองกลม ความละเอียดของระดับน้ำฟองกลมไม่เกิน
    8 ลิปดา ต่อ 2 มม.
8. มีช่องมองสำหรับส่องหมุดบนพื้นดิน
9. กล่องบรรจุ ( Case ) สามารถใส่ ( ปริซึม , กรอบชนิด 1 ดวง ,
    เดือย และ ฐานเป้า ) ได้ 1 ชุด
10. กล่องทำด้วยพลาสติกแข็ง มีโฟมบุภายในเพื่อกันกระแทก
      ขณะเดินทาง

 

Visitors: 215,943