เกี่ยวกับเรา

จำหน่ายกล้องสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้อง Total Station อุปกรณ์สำรวจอื่นๆ

กล้องสำรวจของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและปรับตั้งจากช่างผู้ชำนาญแล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที

มือถือ / Mobile :    098-269-8600, 098-269-8700
แฟกซ์/Fax  :    0-2106-2956

 

Visitors: 216,885