พิน (Pin)

รายละเอียดทั่วไป

1. ทำจากเหล็กเหนียว
2. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลิเมตร
3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
4. พ่นสีขาวสลับแดง
5. ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง
6. ส่วนปลายมีลักษณะแหลม

 

 

 

 

Visitors: 215,941