โพลขาว-แดง

รายละเอียดทางเทคนิค
1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. มีความยาว 2 เมตร หรือ 3 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่ และบิดล็อคได้
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อยกว่า
    25 มิลลิเมตร   และท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน
5. ตัวหลักเล็งแนว ประกอบด้วยสีขาวสลับสีแดงที่ทุกๆระยะไม่ต่ำกว่า
    180 มิลลิเมตร

6. มีซองบรรจุสะดวกในการพกพา

 

Visitors: 215,941