โพลสเกล (Pole Scale)

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. มีความยาว 2.15 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้าง
    ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร และท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า
    20 มิลลิเมตร
4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน
5. ด้ามจับเป็นตัวล็อค Scale ปรับขึ้น-ลง ได้
6. มีลูกน้ำฟองกลมติดอยู่กับด้ามจับสะดวกในการใช้งาน
7. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 

 

 

 

Visitors: 214,594