ไม้สต๊าฟ แบบชัก 7 เมตร ราคา 2,800.-บาท

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 7 เมตร
 
1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดย แบ่งช่องๆ ละ 1 ซม.
    มีเลขกำกับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 215,942