ขาตั้งอลูมิเนียม กล้องระดับ ราคา 1,800.-บาทขาตั้งกล้องระดับ แบบ อลูมิเนียม
( Aluminium Tripod)

1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 125 มิลลิเมตร
3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 0.95 เมตร
4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม
5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง
      สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ
6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งานVisitors: 213,018