เทปวัดที่ใยแก้ว Toplon รุ่น Y3110 ความยาว 100 เมตร

เทปวัดที่ใยแก้ว (Fiberglass Tape)
ยี่ห้อ TOPLON รุ่น Y3110

คุณลักษณะ
1. สายเทปประกอบด้วยใยแก้วถึง 24 เส้น
2. เทปมีความยาว 100 เมตร/330 ฟุต
3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร
4. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก
5. ใช้มาตราเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ทั้ง 2 ด้านของสายเทป
    ด้านหน้า หน่วยวัดเป็น : มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร
                   - มีช่องขีดแบ่งช่องละ 2 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับทุก
                     1 เซนติเมตร

                   - มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุกๆ 10 เซนติเมตร และ
                     มีตัวเลขกำกับทุก 1 เมตร

    ด้านหลัง หน่วยวัดเป็น : หุน, นิ้ว, ฟุต
                   - มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 หุน และมีตัวเลขกำกับทุก 1 นิ้ว
                   - มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุกๆ 1 ฟุต
6. มีหนังสือสาคัญแสดงการให้คำรับรอง จาก สำนักงานกลางชั่งตวงวัด


เทปวัดระยะทางอื่นๆ คลิก

Visitors: 214,600