เทปสแตนเลส ยี่ห้อ CST รุ่น 2028-50 ความยาว 50 เมตร


เทปวัดระยะทาง Stainless  ยี่ห้อ CST รุ่น 2028-50

ผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน

 รายการคุณลักษณะ
1. สายเทปทำด้วยวัสดุ Stainless steel
2. เทปมีความยาว 50 เมตร
3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
4. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตรและหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร
5. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยโลหะ
6. มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้


เทปวัดระยะทางอื่นๆ คลิก

 
**ตัวเลขและขีดกำกับฝังบนเนื้อเทป ไม่ลบเลือนง่าย **

Visitors: 215,941