ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียม (Leveling Staff)


 • Staff3-600.jpg
  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 3 เมตรรายละเอียดทางเทคนิค1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี2. สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกั...

 • Staff4-600.jpg
  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 4 เมตรรายละเอียดทางเทคนิค1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 2. สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำ...

 • Staff PSS 5-600.jpg
  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 5 เมตร รายละเอียดทางเทคนิค1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี2. สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำก...

 • Staff 7 meter-2600.jpg
  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 7 เมตร1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี2. มีความยาว 7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดย แบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกั...


Visitors: 215,943