การจัดส่งสินค้า

1. พัสดุไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศ
2. บริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ
3. โดยพนักงานถึงผู้รับโดยตรง
    (กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี ต่างจังหวัดเงื่อนไขตามตกลง)
4. ส่งสินค้าทางเครื่องบิน

** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 120,722