กล้องวัดมุม (Electronics Theodolite)


  • PSS DT-02N-400.jpg
    กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ยี่ห้อ PSS รุ่น DT-02 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 30 เท่า3. ขนาดเ...

  • PENTAX ETH-505 B33-600.jpg
    กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ยี่ห้อ PENTAX รุ่น ETH-505 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 30 เท...

  • PENTAX ETH-502 B33-600.jpg
    กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ยี่ห้อ PENTAX รุ่น ETH-502 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 30 เท่...
Visitors: 188,637