กล้องระดับ (Automatic Level)


 • Wiseman AL12A-4400.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ WISEMAN รุ่น AL12A-32 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32...

 • DSCF1553-2_3648x2736.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่ายี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B4A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไ...

 • Topcon AT-B3A-4_2160x2390-2.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่ายี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไ...

 • Topcon AT-B2 400.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B2 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...

 • Sokkia B40A-3_2160x2391-2.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่ายี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...

 • Sokkia B30A-3_2160x2268-2.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่ายี่ห้อ SOKKIA รุ่น B30A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...

 • Sokkia B20-400 .jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้...
Visitors: 215,942