กล้องระดับ (Automatic Level)


 • Wiseman AL12A-4400.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ WISEMAN รุ่น AL12A-32 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย 32...

 • DSCF1553-2_3648x2736.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่ายี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B4A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไ...

 • Topcon AT-B3A-4_2160x2390-2.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่ายี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไ...

 • Topcon AT-B2 400.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B2 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...

 • Sokkia B40A-3_2160x2391-2.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่ายี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...

 • Sokkia B30A-3_2160x2268-2.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่ายี่ห้อ SOKKIA รุ่น B30A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...

 • Sokkia B20-400 .jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้...

 • Gance G1-400.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 38 เท่ายี่ห้อ GANCE รุ่น G1 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 38...

 • Horizon HL24-NO-250.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่ายี่ห้อ HORIZON รุ่น HL24 ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม...

 • Horizon HL32-NO-250.jpg
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ HORIZON รุ่น HL32 ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม...

 • at_img_main.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ - กำลังขยาย 32 เท่า (AT-B2)- กำลังขยาย 28 เท่า (AT-B3) - กำลังขยาย 24 เท่า (AT-B4) พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับ (Staff) แบบชัก

 • sokkia_b_series3.jpg
  กล้องระดับอัตโนมัติ - กำลังขยาย 32 เท่า (B20)- กำลังขยาย 28 เท่า (B30) - กำลังขยาย 24 เท่า (B40) พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับ (Staff) แบบชัก
Visitors: 120,724