PUMPKIN ขายถูก 3,210.-บาท

เครื่องวางแนวและทำระดับเลเซอร์
ยี่ห้อ PUMPKIN รุ่น PTT-LS5L

รายละเอียดทั่วไป                     
          เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์
ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ มีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

รายละเอียดทางเทคนิค
1. ระบบเตือนเมื่อระดับของเลเซอร์ไม่ได้ทำแนว 180 ± 3 องศา
    โดยเลเซอร์จะกระพริบและมีเสียงเตือนจากเครื่อง
2. ระบบลูกดิ่งแม่เหล็ก ปรับศูนย์ด้วยตัวเองภายใน 3-5 วินาที
3. เครื่องมีฟังก์ชั่น OUTDOOR สำหรับใช้ร่วมกับตัวรับแสงเลเซอร์
    ในที่แจ้ง(Receiver) โดยสามารถเพิ่มระยะการทำงาน ได้ถึง 30 เมตร
    (อุปกรณ์เสริม ต้องซื้อเพิ่ม)
4. สามารถหมุนรอบทิศ 360 องศา และสามารถปรับหมุนแบบละเอียด
    โดยหมุนปรับองศาที่ฐานเครื่องให้ความแม่นยำยิ่งขึ้น
5. สามารถกดเปลี่ยนแสงเลเซอร์ ระหว่างเส้นแนวนอน หรือ เส้นแนวตั้ง
    หรือ ทั้งสองเส้น เส้นตั้งสามารถคาดผ่านบนเพดานได้
6. มีเลเซอร์ 1 จุดที่เส้นแนวตั้งด้านหน้า 1 จุดในเส้นแนวราบด้านหน้า
7. ออกแบบโครงสร้าง 2 ชั้น
    ชั้นที่ 1 เสื้อพลาสติกอุปกรณ์ภายในเครื่อง
    ชั้นที่ 2 ครอบด้วยเสื้อพลาสติก ABS ภายนอกอีกชั้น สามารถป้องกัน
               อุปกรณ์ภายในจากฝุ่นละอองและยังกันกระแทกได้ดียิ่งขึ้น


Visitors: 122,189