เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Distance Meter)


  • SINCON SD-30-400.jpg
    เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์SINCON รุ่น SD-30 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 2 มม. 1.3 สามารถวัดระยะทางได...

Visitors: 122,189