เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Distance Meter)


  • SINCON SD-30-400.jpg
    เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์SINCON รุ่น SD-30 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 2 มม. 1.3 สามารถวัดระยะทางได...

  • Laitz HLD60-5600.jpg
    เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD601. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน + / - 1.5 มม. 1.3 ส...

  • Laitz HLD100 Set-400.jpg
    เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD1001. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน + / - 1.5 มม. 1.3 ...

Visitors: 70,118